МОИТЕ ПРАВА

https://dupnitsa1.sonikstart.eu/public_html/wp-content/uploads/2017/04/18136346_1394174623992408_1532951958_n-142x190.jpg

На 24.04.2016 г. в гр. Дупница се проведoха Информационни беседи в подкрепа на младежите от общността. По случай Международния ден на демократичната младеж, екипът и доброволци на ЦОП раздадоха предварително подготвени свитъци с правата на младежите. Деца от средните училища …

Posted in Актуално, Кампания 7: "Аз съм тук и мога да ти бъда приятел" | Leave a comment

ИНФОРМАЦИОННА БЕСЕДА „АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ”

https://dupnitsa1.sonikstart.eu/public_html/wp-content/uploads/2017/04/17495923_1359031500840054_1617913051_n-143x190.jpg

  На 21.03.2017 г. социалният работник- Богомила Венциславова и Василена Янева проведоха информационна беседа сред петокласници от ОУ „Христаки Павлович” – гр. Дупница, която беше свързана с едни от най-актуалните проблеми в училище, а именно „Агресията в училище”.  С децата бяха …

Posted in Актуално, Кампания 7: "Аз съм тук и мога да ти бъда приятел" | Leave a comment

ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО

https://dupnitsa1.sonikstart.eu/public_html/wp-content/uploads/2017/03/1image-190x143.jpg

На 16.02.2017 г. в един от ромските квартали, намиращ се на територията на града, социалният работник на ЦОП – Дупница проведе информационна беседа с лица от малцинствените групи на тема „Осигуряване на безопасна и сигурна семейна среда за децата“. В …

Posted in Актуално, Кампания 7: "Аз съм тук и мога да ти бъда приятел" | Leave a comment

НАСИЛИЕТО Е ВИСША ФОРМА НА БЕЗСИЛИЕ

https://dupnitsa1.sonikstart.eu/public_html/wp-content/uploads/2017/03/16900401_10206844827358900_819521618_n-190x127.jpg

На 21.02.2017 година арттерапевтът и психологът на ЦОП посетиха ОУ“Св.св. Кирил и Методий“, гр. Дупница, по покана на госпожа Надка Бандрова- класен ръководител на  IVб  клас. Екипът се отзова на поканата и проведе беседа, свързана с превенция на насилието и …

Posted in Актуално, Кампания 7: "Аз съм тук и мога да ти бъда приятел" | Leave a comment