ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ОТГОВОРНОТО РОДИТЕЛСТВО: БЕСЕДИ

https://dupnitsa1.sonikstart.eu/public_html/wp-content/uploads/2014/10/20140718_132534-142x190.jpg

В началото на месец юли екипът на Център за обществена подкрепа- Дупница, с партньорството на здравните медиатори на територията на Общината, стартира Информационна кампания в подкрепа на отговорното родителство. Кампанията е с продължителност от три месеца и обхваща периода юли …

Posted in Актуално, ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ОТГОВОРНОТО РОДИТЕЛСТВО | Leave a comment

КАМПАНИЯ 5: ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ОТГОВОРНОТО РОДИТЕЛСТВО

Период на провеждане: юли – септември 2014г. Целева група на участниците в кампанията: местната ромска общност на територията на град Дупница. Цел на кампанията: развиване на умения у родителите за позитивно и отговорно родителство. Партньори на ЦОП – Дупница: здравни …

Posted in Актуално, ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ОТГОВОРНОТО РОДИТЕЛСТВО | Leave a comment