Програма 6: Доброволческа програма

Доброволстването е изключително специална дейност: то е приключение, то е призвание; това е предизвикателство! Доброволчеството гарантира контакти с много различни хора, които обогатяват. Доброто всъщност започва от всеки един, просто трябва да бъде споделено! Доброволческата програма заема главно място в партньорската мрежа на Центъра за обшествена подкрепа. Да бъдеш доброволец е нещо много специално. Доброволствайки, всеки един от нас допринася към някаква кауза и по някакъв начин към подобряването на света. В същото време доброволстването ни учи да даваме без да очакваме нищо в замяна. А колкото по-малко очакваме, толкова повече всъщност получаваме – удовлетворението от това, че сме подали ръка, че сме допринесли за усмивката на някое дете, че сме направили нечий живот по-хубав.

Защо привличаме доброволци?

 • Защото те ни дават отговори на много въпроси за мисленето на младите и за техните проблеми.
 • Защото имаме морален ангажимент към младите хора – да допринесем за тяхното образование и социално включване.
 • Защото това допринася за подобряване условията на живот в нашата общност.
 • Чрез доброволчеството се изгражда стремеж за полезност в общността.
 • Защото чрез доброволчеството се изгражда социална отговорност.
 • Заради нуждата на всеки да прави нещо смислено и добро: емоционално, страстно, енергично, дейно, непримиримо и от сърце!

Цели :

 • Да се демонстрират алтернативи на младите хора като се представи идеята за доброволчество.
 • Да се популяризира доброволстването като движеща сила в работата на социалните организации; да се създадат условия за ползотворни контакти между специалисти и доброволци.
 • Да се усъвършенстват лични умения, развитие на партньорства и активно участие в изграждането на гражданско общество.

Мото на доброволческата програма:

 • Доброто започва от всеки един от нас, само трябва да го споделим!
 • Приятелството се гради с подкрепа!
 • Да направим света си по-красив!

 [raw]

 • https://dupnitsa1.sonikstart.eu/public_html/wp-content/uploads/2014/04/анжела-page-0.jpg
     
[/raw]

Comments are closed.