Програма 5: Стажантска програма

Цел:

  • Основната цел на програмата е да се даде възможност на младите хора да придобият преки и лични впечатления от дадена професия и среда, както и трудови навици, които ще им помогнат да се ориентират в бъдещия си избор още в процеса на своето обучение в средно или висше училище.

Обект:

  • Стажанти по тази програма могат да бъдат ученици, обучаващи се в средния випуск на образователната система и младежи до 24 годишна възраст, включени в образователните занимания на университетско ниво.

Обхват:

  • Стажуването в ЦОП трае три календарни месеца. Стажът се организира в три тримесечни стажантски периода: от януари до март, от април до юни и от октомври до декември.
  • Приемник на стажанта може да бъде всеки ЦОП и друг социален център към СОНИК СТАРТ ООД. Програмата се организира по квоти – до двама стажанти в Център за периода на стажа.
[raw]
     
[/raw]

Comments are closed.