Програма 2: Реинтеграция

  • Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция.
  • Деинституализация и реинтеграция.

Comments are closed.