Други

Арт терапевтичната работа в ЦОП- Дупница се основава на увереността, че креативният процес, свързан с правенето на изкуство е лечебен и носи позитивна жизнена промяна в потребителите. Чрез изкуството децата изразяват най – точно и най – пълно себе си, своите влечения, потребности, страхове, нагони, емоции и др. Използването на арт терапия при децата се явява важно средство са самопознание и самоизява. Чрез арт терапевтичната работа у децата се пораждат положителни емоции, тъй като тя подпомага преодоляването на апатия и на безинициативност, формира позитивно жизнена позиция. Целта е подпомагане  за разрешаването на психологически и емоционални проблеми и допринасяне за емоционално равновесие и за постигането на положителни промени в поведението.

[raw]

     
[/raw]

Comments are closed.